Порядок регистрации места жительства

Впервые в Харьковской области для объединенной громады Старосалтовской селищной рады в ноябре 2016 года составлен проект документа: “Порядок реєстрації місця проживання громадян в житлових будинках на територіях садових товариств за межами населених пунктів”

Порядок реєстрації місця проживання громадян в житлових будинках на територіях садових товариств за межами населених пунктів.

Керуючись Законом України №1382-IV від 11.12.2003 року «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України №207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», Законом України №1673- VII від 02.09.2014 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання», Постановою Кабінету Міністрів України №321 від 29.05.2015 року «Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки», ст. 8-1 Житлового Кодексу УССР, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: цей Порядок визначає механізм здійснення реєстрації місця проживання громадян (осіб) в житлових будинках на територіях садових товариств (надалі — СТ) за межами населених пунктів Старосалтівської селищної ради.

Тимчасово, до проведення реформи адміністративно-територіального устрою, садови товариства обліковуються за населеними пунктами, з якими вони зв’язані адміністративно або територіально.

 • Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в житлових будинках СТ, зобов’язаний протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Реєстрація місця проживання, перебування або зняття з реєстрації місця проживання в житлових будинках в СТ здійснюється в день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.
 • Відомості про реєстрацію вносяться згідно Правил затверджених Кабінетом Міністрів України (надалі Правилами).

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає

 1. Заяву відповідно формі затвердженої Правилами
 2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання.
 3. Квитанцію про сплату адміністративного збору.
 4. Документ, який підтверджує право на проживання в жилому будинку на території садового товариства за межами населеного пункту ( наприклад: Свідоцтво на право власності, інший документ права власності, договір оренди тощо) з рішенням Старосалтівської селищної ради про переведення садового будинку в житловій, згідно діючого законодавства України.
 5. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
 6. Заяву про зняття з реєстрації місця проживання. У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються: документ що засвідчує особу представника, документ, що підтверджує повноваження особи як представника. Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання в житловому будинку на території садових товариств за межами населених пунктів подання інших, ніж передбачених Порядком документів. Забороняється здійснювати реєстрацію місця проживання в домах на території садових товариств, не маючих статусу житлового та не введених в експлуатацію.

Адреса місця реєстрації проживання в житловому будинку на території СТ вказується яка вказана у Свідоцтві на право власності житлового будинку, інших документів права власності, договіру оренди тощо) або в Рішенні Старосалтовської селищної ради.

В штампі реєстрації місця проживання вказується

В найменуванні адміністративно-територіальної одиниці — Старосалтівська селищна рада; в вул. — вказується вулиця або назва садового товариства, в буд. — вказується номер жилого будинку на території СТ.

Відмова в реєстрації може бути тільки з цих причин

  • особа не подала передбачені Законом та Порядком документи або інформацію;
  • у поданих особою документах містяться недостовірні відомості або подані документі є недійсними;
  • особа яка не досягла 14-річного віку.

Інших вимог не допускається.

Рішення про відмову приймається в день звернення особи. Заява про реєстрацію місця проживання повертається особі із зазначенням у ній причин відмови.

Реєстрація місця проживання в житловому будинку в СТ або зняття з реєстрації місця проживання скасовується у разі їх проведення з порушенням вимог чинного законодавства.

Рішення, дії чи бездіяльність посадових та службових осіб з питань свободи пересування, вільного вибору місця проживання та реєстрації місця проживання у житловому будинку в СТ можуть буди оскаржені в установленому Законом порядку.

У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення орган, що виявив зазначенні порушення, інформує про них відповідні правоохоронні органи. Працівники органу реєстрації, які допустили порушення законодавства, несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку